Arhiva

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru  anul 2017 (actualizat  14.11.2017)

 

Măsura Perioada Alocare indicativă

sesiune (euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în   2017(euro) Alocare totală prevăzută în strategie (euro)
M1/6B Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL 20.10.2017- 20.11.2017 252.926 400.000 400.000
M2/6B Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale 23.10.2017-04.12.2017 400.000 400.000

 

400.000

M3/6A Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL 20.10.2017-20.11.2017 394.436 573.540 573.540
M4/2A Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole

20.10.2017-20.11.2017

prelungita pana in 29.11.2017

522.025 522.025 522.025
M5/3A  Cresterea valorii adaugate a produselor agricole 23.10.2017-04.12.2017 255.577 255.577 255.577
M6/6B Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural 23.10.2017-04.12.2017 300.000 300.000 300.000
M7/3A Sprijin pt constituirea si promovarea formelor asociative Noiembrie-Decembrie 2017 50.000 50.000  50.000
M8/1A Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL Noiembrie-Decembrie 2017 31.861  31.861  31.861

 

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru  anul 2017 (actualizat  12.10.2017)

 

Măsura Perioada Alocare indicativă

sesiune (euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în   2017(euro) Alocare totală prevăzută în strategie (euro)
M1/6B Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL 20.10.2017- 20.11.2017 252.926 400.000 400.000
M2/6B Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale 23.10.2017-04.12.2017 400.000 400.000

 

400.000

M3/6A Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL 20.10.2017-20.11.2017 394.436 573.540 573.540
M4/2A Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole

20.10.2017-20.11.2017

522.025 522.025 522.025
M5/3A  Cresterea valorii adaugate a produselor agricole 23.10.2017-04.12.2017 255.577 255.577 255.577
M6/6B Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural 23.10.2017-04.12.2017 300.000 300.000 300.000
M7/3A Sprijin pt constituirea si promovarea formelor asociative Noiembrie-Decembrie 2017 50.000 50.000  50.000
M8/1A Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL Noiembrie-Decembrie 2017 31.861  31.861  31.861

 

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru  anul 2017 (actualizat  01.08.2017)

 

Măsura Număr

sesiuni

Perioada Alocare indicativă

sesiune (euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în   2017(euro) Alocare totală prevăzută în strategie (euro)
M1/6B Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL 1 07.07.2017-14.08.2017

prelungita pana la 4.09.2017

400.000  400.000  400.000
M2/6B Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale 1 August 2017 400.000 400.000

 

400.000

M3/6A Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL 1 07.07.2017-07.08.2017

prelungita pana la 28.08.2017

573.540 573.540  573.540
M4/2A Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole  1

August 2017

522.025 522.025 522.025
M5/3A  Cresterea valorii adaugate a produselor agricole 1 August 2017 255.577 255.577 255.577
M6/6B Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural 1 August 2017 300.000 300.000 300.000
M7/3A Sprijin pt constituirea si promovarea formelor asociative 1 Octombrie 2017 50.000 50.000  50.000
M8/1A Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL Octombrie 2017 31.861  31.861  31.861

 

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru  anul 2017 (actualizat  23.06.2017)

 

Măsura Număr

sesiuni

Perioada Alocare indicativă

sesiune (euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în   2017(euro) Alocare totală prevăzută în strategie (euro)
M1/6B Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL 1 07.07.2017-14.08.2017 400.000  400.000  400.000
M2/6B Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale 1 Septembrie 2017 400.000 400.000

 

400.000

M3/6A Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL 1 07.07.2017-07.08.2017 573.540 573.540  573.540
M4/2A Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole  1

Iulie 2017

522.025 522.025 522.025
M5/3A  Cresterea valorii adaugate a produselor agricole 1 August 2017 255.577 255.577 255.577
M6/6B Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural 1 Iulie 2017 300.000 300.000 300.000
M7/3A Sprijin pt constituirea si promovarea formelor asociative 1 Septembrie 2017 50.000 50.000  50.000
M8/1A Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL Octombrie 2017 31.861  31.861  31.861

 

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru  anul 2017 (=>15.06.2017)

 

Măsura Număr

sesiuni

Perioada Alocare indicativă

sesiune (euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în   2017(euro) Alocare totală prevăzută în strategie (euro)
M1/6B Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL 1 30.06.2017-31.07.2017  400.000  400.000  400.000
M2/6B Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale 1 Septembrie 2017 400.000 400.000

 

400.000

M3/6A Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL 1 30.06.2017-31.07.2017 573.540 573.540  573.540
M4/2A Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole  1

Iulie 2017

522.025 522.025 522.025
M5/3A  Cresterea valorii adaugate a produselor agricole 1 August 2017 255.577 255.577 255.577
M6/6B Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural 1 Iulie 2017 300.000 300.000 300.000
M7/3A Sprijin pt constituirea si promovarea formelor asociative 1 Septembrie 2017 50.000 50.000  50.000
M8/1A Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL Octombrie 2017 31.861  31.861  31.861

 


 

Arhiva Masura M1/6B

Raport final de selectie M1_6B

Descarca fisier

Ghidul solicitantului Masura M1/6B

Descarca fisier

Anexa 1 – Cererea de finantare

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate

Descarca fisier

Anexa 3 – Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu

Descarca fisier

Anexa 4 – Contract de finantare

Descarca fisier

Anexa 5 – Fisa M1/6B din SDL

Descarca fisier

Anexa 6 – Rezultate finale recensamant populatie 2011

Descarca fisier

Anexa 7 – Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Descarca fisier

Anexa 8a – Lista localitatilor cu proiecte de investitii in apa neconforme

Descarca fisier

Anexa 8b – Lista aglomerarilor cu cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme

Descarca fisier

Anexa 9 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL

Descarca fisier

Fisa de verificare a conformitatii proiectului M1

Descarca fisier

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M1

Descarca fisier

Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M1

Descarca fisier

 


 

Arhiva Masura M3/6A

IMPORTANT!

In atentia potentialilor solicitanti ai masurii M3/6A din categoria neplatitorilor de TVA care doresc incadrarea cheltuielilor cu TVA-ul in categoria cheltuielilor eligibile. Valoarea eligibila a proiectului din cadrul bugetului indicativ al proiectului (casuta H 322 din cadrul bugetuli cf HG 28/2008; casuta H 566 din cadrul bugetului cf HG 907/2016) se va calcula prin insumarea totalului general cu actualizare aferent cheltuielilor eligibile ( casuta G 316 din cadrul bugetului cf HG 28/2008, casuta G 560 din cadrul bugetului cf HG 907/2016) cu valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile ( casuta G 317 din cadrul bugetului cf HG 28/2008, casuta G 561 din cadrul bugetului cf HG 907/2016).

Raport final de selectie M3_6A

Descarca fisier

Ghidul solicitantului Masura M3/6A

Descarca fisier

Anexa 1 – Cererea de finantare

Descarca fisier

Anexa 2.1 – Studiul de fezabilitate. Proiectii financiare si indicatori financiari

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate. Anexa B

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate. Anexa C

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate HG28

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate HG907

Descarca fisier

Anexa 3 – Fisa masurii M3/6A din SDL

Descarca fisier

Anexa 4 – Model contract de finantare

Descarca fisier

Anexa 5 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Descarca fisier

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica

Descarca fisier

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Descarca fisier

Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Descarca fisier

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Descarca fisier

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Descarca fisier

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Descarca fisier

Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Descarca fisier

Anexa 9a – Potentialul de dezvoltare turistica a teritoriului GAL

Descarca fisier

Anexa 10 – Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

Descarca fisier

Anexa 11 – Lista ariilor naturale protejate

Descarca fisier

Anexa 12 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Descarca fisier

Anexa 13 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de munca

Descarca fisier

Anexa 14 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL

Descarca fisier

Fisa de verificare a conformitatii proiectului M3

Descarca fisier

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M3

Descarca fisier

Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M3

Descarca fisier

 


 

Manual de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2 – versiunea 01  „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”                                                                     Descarca fisier

 


 

Ghid de implementare submăsura 19.2 – versiunea 01  „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”                                                                                                                 Descarca fisier