Informatii utile

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru  anul 2017 (actualizat  04.12.2017)

 

Măsura Perioada Alocare indicativă

sesiune (euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în   2017(euro) Alocare totală prevăzută în strategie (euro)
M1/6B Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL 20.10.2017- 20.11.2017 252.926 400.000 400.000
M2/6B Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale 23.10.2017-04.12.2017 400.000 400.000

 

400.000

M3/6A Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL 20.10.2017-20.11.2017 394.436 573.540 573.540
M4/2A Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole

20.10.2017-20.11.2017

prelungita pana in 29.11.2017

522.025 522.025 522.025
M5/3A  Cresterea valorii adaugate a produselor agricole 23.10.2017-04.12.2017 255.577 255.577 255.577
M6/6B Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural 23.10.2017-04.12.2017

prelungita pana in 20.12.2017

300.000 300.000 300.000
M7/3A Sprijin pt constituirea si promovarea formelor asociative Noiembrie-Decembrie 2017 50.000 50.000  50.000
M8/1A Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL Noiembrie-Decembrie 2017 31.861  31.861  31.861

 

Vezi Arhiva calendare

 


 

Manual de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2 – versiunea 02  „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”                                                                     Descarca fisier

 


 

Ghid de implementare submăsura 19.2 – versiunea 02  „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”                                                                                          Descarca fisier

 


 

Procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de selecţie lansate de GAL şi pentru soluţionarea contestaţiilor                                                                                                     Descarca fisier

 


 

Planul de achizitii pentru anul 2017  versiunea 01                                 Descarca fisier

 

Planul de achizitii pentru anul 2017                                                           Descarca fisier

 


 

Planul de achizitii pentru perioada 2017-2019 versiunea 01                Descarca fisier

 

Planul de achizitii pentru perioada 2017-2019                                          Descarca fisier