Informatii utile

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru  anul 2018 (actualizat  11.01.2018)

 

Măsura Perioada Alocare indicativă

sesiune (euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în   2018 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie (euro)
M1/6B Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL februarie-martie 2018 252.926 252.926 400.000
M2/6B Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale ianuarie-februarie 2018 134.100 134.100

 400.000

M3/6A Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL martie-aprilie 2018 394.436 394.436 573.540
M4/2A Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole

februarie-martie 2018

195.861 195.861 522.025
M5/3A  Cresterea valorii adaugate a produselor agricole martie-aprilie 2018 255.577 255.577 255.577
M6/6B Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural martie-aprilie 2018 221.147 221.147 300.000
M7/3A Sprijin pt constituirea si promovarea formelor asociative martie-aprilie 2018 50.000 50.000  50.000
M8/1A Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL martie-aprilie 2018 31.861  31.861  31.861

 

Vezi Arhiva calendare

 


 

Manual de procedură pentru implementarea submăsurii 19.2 – versiunea 02  „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”                                                                     Descarca fisier

 


 

Ghid de implementare submăsura 19.2 – versiunea 02  „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”                                                                                          Descarca fisier

 


 

Procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de selecţie lansate de GAL şi pentru soluţionarea contestaţiilor                                                                                                     Descarca fisier

 


 

Planul de achizitii pentru anul 2017  versiunea 01                                 Descarca fisier

 

Planul de achizitii pentru anul 2017                                                           Descarca fisier

 


 

Planul de achizitii pentru perioada 2017-2019 versiunea 01                Descarca fisier

 

Planul de achizitii pentru perioada 2017-2019                                          Descarca fisier