Strategie de dezvoltare locala

Implementare SDL prin LEADER

 
ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR implementeaza Strategia De Dezvoltare Locala  finantata din PNDR 2014-2020 in cadrul axei LEADER,  Masura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
 
Programul LEADER va actiona in teritoriului ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR, judetul Neamt, pentru dezvoltarea comunitatilor locale intr-o maniera specifica, adaptata nevoilor și prioritatilor identificate la nivel local. Programul LEADER reprezinta o abordare “de jos in sus”, care ofera noi oportunităti de dezvoltare pornind de la identificarea nevoilor locale, intarind capacitatea de dezvoltare si implementare a strategiei locale.
 
Cele 8 masuri prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Tinutul Razesilor in valoare totala de 2.533.003 euro vor contribui la dezvoltarea teritoriului.
 

SDL versiunea 02_iunie 2018                                                                        Descarca fisier

 

Planul financiar versiunea 02_iunie 2018                                                Descarca fisier

 

SDL versiunea 01_august 2017                                                                     Descarca fisier

 

Anexe SDL                                                                                                          Descarca fisier

 

Document strategia de dezvoltare locala                                            Descarca fisier