Întâlnirea GAL-urilor participante la proiectul ”Pe urmele răzeșilor din Moldova”, de la Tg. Neamț

În perioada 12-14 mai 2021, GAL Asociația Ținutul Răzeșilor a desfășurat un schimb de experiență în orașul Tg. Neamț.

La eveniment au participat circa 30 de persoane din cele 13 GAL-uri partenere în proiectul de cooperare transnațională „Pe urmele răzeșilor din Moldova”, precum și alți invitați din teritoriul GAL .

Agenda evenimentului a prevăzut  activități ce pun în valoare istoria răzeșilor, activitatea meșteșugarilor, viața artistică a comunității, acțiunile sociale din GAL.

Momentul central al schimbului de experiență a constat în prezentarea de către prof. drd. Elena Preda a sintezei Studiului istoric și etnografic, realizat de către cele 13 GAL-uri partenere în proiect.

Agenda evenimentului poate fi urmărită mai jos

Agenda eveniment Tg. Neamt