Despre asociatie

Teritoriul ASOCIATIEI TINUTUL RAZESILOR (GAL) este un teritoriu omogen si coerent, cu o populatie de 79.391 locuitori si o suprafata de 925,12 Kmp, fiind format din 20 unitati administrativ-teritoriale, respectiv 18 comune si 1 oras din judetul Neamt precum si o comuna din judetul Iasi. Cele 20 unitati administrativ teritoriale sunt: Orasul Tirgu Neamt si comunele Birgauani, Bodesti, Dobreni, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Faurei, Girov, Grumazesti, Negresti, Petricani, Razboieni, Ruginoasa, Stefan cel Mare, Tibucani, Trifesti, Tupilati si Valeni din judetul Neamt, la care se adauga comuna Ciohorani din judetul Iasi.

GAL a elaborat in anul 2016 Strategia de Dezvoltare Locala  (SDL) 2016 – 2020.

Obiectivele SDL sunt:

1 – Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole din teritoriul GAL

2 – Imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul GAL prin diversificare economica, creare locuri de munca si adecvarea infrastructurii de baza si  serviciilor la nevoile comunitatilor locale

 

Prioritati locale cuprinse in SDL:

  1. Cresterea nivelului de trai al populatiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, a serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltarii teritoriului GAL;
  2. Imbunatatirea performantelor sectorului agricol prin modernizare, inovare si cooperare pentru valoarea adaugata a produselor;
  3. 3. Diversificarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca cu scopul reducerii saraciei, reducerii somajului si disparitatilor;
  4. Transferul si diseminarea de cunostinte si practici inovative cu scopul valorificarii resurselor locale pentru dezvoltarea teritoriului GAL

 

Au rezultat opt masuri incluse in cadrul SDL care contribuie la atingerea prioritatilor strategiei cat si la obiectivele propuse:

 

M1. Investitii pentru dezvoltarea durabila a teritoriului GAL ;

M2. Investitii in infrastructura sociala pentru combaterea saraciei si favorizarea incluziunii sociale;

M3. Investitii in activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL;

M4. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor agricole;

M5.Cresterea valorii adaugate a produselor agricole;

M6. Dezvoltarea teritoriului GAL prin conservarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural;

M7. Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative 

M8. Transfer de informatii si cunostinte in teritoriul GAL.