Masura M1/6B

Raportul de Evaluare pentru M1/6B (22.09.2020) Descarca fisier
Raportul de selectie final pentru M1/6B (22.09.2020) Descarca fisier
Ghidul solicitantului pentru Masura M1/6B (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 1 – Cererea de finantare (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 2 – Studiul de fezabilitate (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 3 – Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 4 – Contract de finantare (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 5 – Fisa Masurii M1/6B (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 6 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 7 – Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 8a – Lista localitatilor cu proiecte de investitii in apa neconforme (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 8b – Lista aglomerarilor cu cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 9 – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 9a – Lista UAT-urilor din judetul Neamt cu valorile IDUL (10.08.2020) Descarca fisier
Anexa 10 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL (10.08.2020) Descarca fisier
Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M1/6B (10.08.2020) Descarca fisier
Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M1/6B (10.08.2020) Descarca fisier
Fisa de verificare a conformitatii proiectului M1/6B (10.08.2020) Descarca fisier
Apelul simplificat al Masurii M/6B (10.08.2020) Descarca fisier
Apelul detaliat al Masurii M/6B (10.08.2020) Descarca fisier