Masura M1/6B

Ghidul solicitantului pentru Masura M1/6B (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 1 – Cererea de finantare (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 2 – Studiul de fezabilitate (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 3 – Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 4 – Contract de finantare (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 5 – Fisa Masurii M1/6B (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 6 – Rezultate finale recensamant populatie 2011 (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 7 – Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 8a – Lista localitatilor cu proiecte de investitii in apa neconforme (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 8b – Lista aglomerarilor cu cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 9 – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 9a – Lista UAT-urilor din judetul Neamt cu valorile IDUL (9.02.2021) Descarca fisier
Anexa 10 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL (9.02.2021) Descarca fisier
Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M1/6B (9.02.2021) Descarca fisier
Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M1/6B (9.02.2021) Descarca fisier
Fisa de verificare a conformitatii proiectului M1/6B (9.02.2021) Descarca fisier
Apelul simplificat al Masurii M/6B (9.02.2021) Descarca fisier
Apelul detaliat al Masurii M/6B (9.02.2021) Descarca fisier