Masura M2/6B

 

Raport final de selectie pentru Masura M2/6B (martie 2018

Descarca fisier

Ghidul solicitantului (ianuarie 2018) Masura M2/6B

Descarca fisier

Anexa 1 – Cererea de finantare

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate

Descarca fisier

Anexa 3 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu

Descarca fisier

Anexa 4 – Fisa Masurii M2/6B

Descarca fisier

Anexa 5 – Model HCL privind implementarea proiectului

Descarca fisier

Anexa 6 – Angajamentul privind crearea de locuri de munca

Descarca fisier

Anexa 7 – Angajamentul privind operationalizarea infrastructurii sociale

Descarca fisier

Anexa 8 – Angajamentul privind asigurarea sustenabilitatii investitiei

Descarca fisier

Anexa 9 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL

Descarca fisier

Fisa de verificare a conformitatii proiectului M2/6B

Descarca fisier

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M2/6B

Descarca fisier

Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M2/6B

Descarca fisier

Apelul simplificat al Masurii M2/6B

Descarca fisier

Apelul detaliat al Masurii M2/6B

Descarca fisier