Masura M3/6A

Ghidul solicitantului pentru Masura M3/6A (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 1 – Cererea de finantare (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 2.1 – Studiul de fezabilitate. Proiectii financiare si indicatori financiari (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate. Anexa B (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate. Anexa C (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate HG907 (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 3 – Fisa masurii M3/6A din SDL (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 4 – Model contract de finantare (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 5 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare in firme in dificultate (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 9a – Potentialul de dezvoltare turistica a teritoriului GAL (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 10 – Lista zonelor cu destinatii eco-turistice (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 11 – Lista ariilor naturale protejate (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 12 – Instructiuni evitare conditii artificiale (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 13 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de munca (16.09.2021)

Descarca fisier

Anexa 14 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL (16.09.2021)

Descarca fisier

Fisa de verificare a conformitatii proiectului M3/6A (16.09.2021)

Descarca fisier

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M3/6A (16.09.2021)

Descarca fisier

Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M3/6A (16.09.2021)

Descarca fisier

Apelul simplificat al Masurii M3/6A (16.09.2021)

Descarca fisier

Apelul detaliat al Masurii M3/6A (16.09.2021)

Descarca fisier

Matrice de verificare pentru Anexa B (16.09.2021)

Descarca fisier

Matrice de verificare pentru Anexa C (16.09.2021)

Descarca fisier