Masura M3/6A

 

Raport final de selectie (iulie 2018)

Descarca fisier

Ghidul solicitantului (mai 2018) Masura M3/6A

Descarca fisier

Anexa 1 – Cererea de finantare

Descarca fisier

Anexa 2.1 – Studiul de fezabilitate. Proiectii financiare si indicatori financiari

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate. Anexa B

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate. Anexa C

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate HG28

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate HG907

Descarca fisier

Anexa 3 – Fisa masurii M3/6A din SDL

Descarca fisier

Anexa 4 – Model contract de finantare

Descarca fisier

Anexa 5 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Descarca fisier

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de microintreprindere si intreprindere mica

Descarca fisier

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Descarca fisier

Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Descarca fisier

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Descarca fisier

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile

Descarca fisier

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Descarca fisier

Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Descarca fisier

Anexa 9a – Potentialul de dezvoltare turistica a teritoriului GAL

Descarca fisier

Anexa 10 – Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

Descarca fisier

Anexa 11 – Lista ariilor naturale protejate

Descarca fisier

Anexa 12 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Descarca fisier

Anexa 13 – Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de munca

Descarca fisier

Anexa 14 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL

Descarca fisier

Fisa de verificare a conformitatii proiectului M3/6A

Descarca fisier

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M3/6A

Descarca fisier

Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M3/6A

Descarca fisier

Apelul simplificat al Masurii M3/6A

Descarca fisier

Apelul detaliat al Masurii M3/6A

Descarca fisier

Matrice de verificare pentru Anexa B

Descarca fisier

Matrice de verificare pentru Anexa C

Descarca fisier