Masura M6/6B

Raport de selectie Masura M6/6B (noiembrie 2018)

Descarca fisier

Ghidul solicitantului pentru Masura M6/6B (septembrie 2018)

Descarca fisier

Anexa 1 – Cererea de finantare

Descarca fisier

Anexa 2 – Studiul de fezabilitate

Descarca fisier

Anexa 3 – Memoriu justificativ pentru beneficiarii publici

Descarca fisier

Anexa 4 – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu

Descarca fisier

Anexa 5 – Fisa Masurii M6/6B

Descarca fisier

Anexa 6 – Rezultate finale recensamantul populatiei

Descarca fisier

Anexa 7 – Lista localitatilor din zona montana

Descarca fisier

Anexa 8 – Model declaratie pe propria raspundere

Descarca fisier

Anexa 9a – Potentialul de dezvoltare turistica a teritoriului GAL

Descarca fisier

Anexa 9b – Neamt, potential de dezvoltare turistica

Descarca fisier

Anexa 10 – Declaratie beneficiar privind informarea GAL

Descarca fisier

Fisa de verificare a conformitatii proiectului M6/6B

Descarca fisier

Fisa de verificare a criteriilor de selectie M6/6B

Descarca fisier

Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului M6/6B

Descarca fisier

Apelul simplificat al Masurii M6/6B

Descarca fisier

Apelul detaliat al Masurii M6/6B

Descarca fisier