Proiecte de cooperare

pe urmele razesilor_razesii.ro

TITLU PROIECT: ”PE URMELE RĂZEȘILOR DIN MOLDOVA”

Obiectiv general: Promovarea răzeșilor din teritoriile GAL-urilor partenere din Moldova (atât Moldova din Romania, cât și GAL-urile din Republica Moldova de astăzi).

Sedinta comuna 28 februarie (2)

TITLU PROIECT: “ECOTURISMUL SUSTENABIL LA NOI ÎN GAL”

GAL Drumul Gospodarilor din Republica Moldova si Asociatia Tinutul Razesilor au initiat parteneriatul pentru implementarea proiectului cu titlul “ECOTURISMUL SUSTENABIL LA NOI ÎN GAL”, în cadrul apelului EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare  (BMZ), Cooperarea  Austriacă pentru  Dezvoltare (ADC) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone–Asistența Poloniei; și implementat de GIZ, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Solidarity Fund PL (SFPL) în Moldova, Apelul de propuneri - Fondul pentru Parteneriate LEADER, Aplicant GAL Drumul Gospodarilor.